Sabtu, 09 Des 2023
  • Mohon maaf .... Website Under Construction

surfing

"...“SEDEKAH itu boleh diam-diam, boleh juga terang-terangan. Yang tidak boleh itu diam-diam tidak mau sedekah..."


Quote oleh : surfing

KELUAR